شما اینجا هستید

اثر انگشت دیجیتال اینفوواچ

Infowatch Fingerprints

فناوری اثر انگشت دیجیتالی به منظور محافظت از اسناد بزرگ، مندرجاتی که تغییر نمی کنند یا به میزان کمی تغییر می کنند طراحی شده است. روش مورد استفاده توسط بازبینی ترافیک InfoWatch به منظور شناسایی اثر انگشت های دیجیتالی می تواند به طور خودکار اصطلاحات را از اسناد نمونه ی شامل اطلاعات محرمانه ای که در یک متن تحلیل شده می آیند، شناسایی کند.

در حین راه اندازی سیستم، پایگاه داده ای از اسناد محرمانه گرد هم می آیند که سپس به منظور ایجاد اثر انگشت های دیجیتالی مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس اثر انگشت های دیجیتالی اسناد نمونه، پایگاه داده ای از اسناد مرجع ساخته می شود. در فناوری اثر انگشت نگاری دیجیتال، پارامترهای استفاده شده برای ایجاد پایگاه مرجع از اسناد نمونه به منظور اطمینان حاصل کردن از بهترین شناسایی ممکن با اندازه ی کمینه از پایگاه مرجع انتخاب می شوند. بنابراین تمامی اسناد محرمانه ی انتقال داده شده در سیستم به طور قابل اطمینانی حفاظت خواهند شد. حتی اگر با قصد تخریب به پایگاه مرجع اثر انگشت دیجیتالی بازبینی ترافیک InfoWatch دسترسی پیدا کنند، جا به جایی غیر قانونی داده از امکانات کامپیوتری اتفاق نخواهد افتاد

تفاوت اساسی بین فناوری اثر انگشت دیجیتال استفاده شده توسط بازبینی ترافیک InfoWatch و اثر انگشت های استفاده شده در دیگر محصولات شرکت ها، پردازش جامع متن در حال تجزیه و تحلیل از جمله پشتیبانی زبانی است.

این روش به طور قابل ملاحظه ای کیفیت شناسایی اطلاعات محرمانه را افزایش می دهد و تضمین می کند که این روش نه تنها در موارد تغییرات ساده در یک متن قابل اعتماد است (مانند تغییرات در قالب، شلوغ کردن متن با فاصله ها یا نقطه گذاری غیر ضروری، غیره)، بلکه در موارد پیچیده تر نیر قابل اعتماد می باشد، برای مثال:

  • املاهای متفاوت از کلمه ی یکسان (برای مثال تغییرات در املا در ثبت های مختلف، حروف е/ё در روسی، تفاوت های استفاده از دو یا چند حرف متصل به هم در آلمانی، غیره)؛
  • شکل های مختلف از کلمه ی یکسان و املاهای متفاوت از کلمات مرکب، فناوری تشخیص غلط املایی / خطاها و ترجمه، غیره
 

فوائد این فناوری:

  • از اسناد ثابت یا اسنادی که به ندرت تغییر می کنند محافظت می کند؛
  • نه تنها تطبیق های دقیق را مشخص می کند، بلکه بخش هایی از متن را اصلاح می کند
  • از پردازش زبانی متن تحلیل شده پشتیبانی می کند (از جمله برای اسناد چند زبانی)، قابلیت تجزیه و تحلیل تاریخ تحولات لغوی؛
  • تشخیص خودکار شباهت ها بین اسناد و شناسایی نقل قول ها از اسناد نمونه.

تجزیه و تحلیل زبانی تحلیلگر قالب