شما اینجا هستید

مدیریت خطر

Risk Management

راه‌کار های InfoWatch حرف آخر مدیریت ریسک را در رابطه با از دست دادن اطلاعات ارزش‌مند و نیز تحلیل و ابزار های هوش تجاری،شامل توانایی نظارت بر فعالیت های کارکنان و میزان وفاداری آن‌ها به شرکت، می‌زنند.

بازار هم‌چنان در انتظار یک سیستم خودکار و یک‌پارچه ی مدیریت ریسک است که بتواند همه ی فاکتور های ممکن از جمله : سیاسی، سازمانی، قانونی، اقتصادی، مالی، اعتباری، بازاری و اطلاعاتی را، در نظر بگیرد.ار آن‌جایی که چنین راه‌کاری وجود ندارد، تیم های مدیریتی شرکت باید خودشان برای کمینه کردن هر ریسکی که می‌تواند تاثیری منفی روی کسب‌وکار بگذارد، وارد عمل شوند.

این یک وظیفه ی آشکار نیست و حل آن بدون سیستم های مخصوص مشکل است. این وظیفه می‌تواند با کمک ابزار هایی که در نگاه نخست به نظر می‌رسد کار چندانی نمی‌توانند با امور مدیریت ریسک داشته باشند، ساده‌سازی شود.

یک ماتریس درست فرمول‌بندی شده از ریسک-تهدید-متخلف-راه‌کار می‌تواند هزینه های ریسک به‌درستی بهینه کند و وظایف هر دپارتمان در سازمان را روشن سازد.

راه‌کار InfoWatch

در میان همه ی راه‌کار های حوزه ی امنیت اطلاعات، تنها یک سیستمDLP می‌تواند مسایل کسب‌وکار را به گونه‌ای منحصربه‌فرد حل کند، چراکه:

  • به کسب‌وکار ها کمک می‌کند تا مطمئن باشند که داده های ارزش‌مند و محرمانه ی آن‌ها در امنیت هستند.
  • شناختی از همه ی جریان های اطلاعاتی داخلی و خارجی سازمان را، فراهم می‌کند.
  • شناسایی فعالیت های کسانی را که درگیر جاسوسی های صنعتی هستند، ممکن می‌سازد.
  • به همراه هوش تجاری، در نظارت کردن بر فعالیت های کارکنان و مشخص کردن میزان وفاداری آن‌ها به شرکت، کمک می‌کند.

راهکارها براساس محصولات زیر می باشد:

یک راهکار نرم افزاری (سیستم DLP) برای نظارت بر جریان اطلاعات و حفاظت از اطلاعات محرمانه در مقابل نشت و توزیع فاقد مجوز، طراحی شده است.

یک محصول نرم افزاری که امنیت اطلاعات را برای ایستگاه های کاری ، رسانه های قابل حمل و دستگاه های موبایل ، فراهم می آورد که برای پیاده سازی سریع و مدیریت آسان طراحی گشته است.

یک محصول نرم افزاری که ممیزی اتوماتیک کد منبع را در نرم افزار تجاری سفارشی سازی شده ارائه نموده تا نقاط ضعف را شناسایی نماید.