شما اینجا هستید

حفاظت از اطلاعات محرمانه

Information Security

نرم‌افزار و تکنیک های گسترش پیشنهاد شده توسط InfoWatch شما را قادر می‌سازد تا اطلاعات محرمانه ی خود را به صورت موثری از فرآیند های کنونی کسب‌وکار محافظت کنید و طبیعت،اهداف و وظایف مشخص سازمان خود را در نظر بگیرید

گسترش و استفاده از راه‌کار های InfoWatch این اعتماد به‌نفس که داده های ارزش‌مند و محرمانه در امنیت به‌سر می‌برند و نیز هوش‌یاری و فهمی در گستره ی سیستم از همه ی جریان های اطلاعاتی داخلی و خارجی سازمان و کاهش در ریسک های کسب‌وکار، را به یک شرکت می‌دهد

پی‌آمد ها

حفاظت از داده های محرمانه امری است که جنبه های سازمانی، قانونی و تکنیکی را به یک میزان درگیر می‌کند. تنها هنگامی‌که یک درک دقیق از آن‌چه نیاز به محافظت دارد و کسی که در شرکت نیاز به این اطلاعات دارد، به‌دست آمده باشد و اهداف و وظایف به صورت روشن مشخص شده باشند، یک شرکت می‌تواند با معرفی یک سیستم امنیت اطلاعات ادامه دهد

معرفی و استفاده از راه‌کار های InfoWatch این اعتماد به‌نفس که داده های ارزش‌مند و محرمانه در امنیت به‌سر می‌برند و نیز هوش‌یاری و فهمی در گستره ی سیستم از همه ی جریان های اطلاعاتی داخلی و خارجی سازمان و کاهش در ریسک های کسب‌وکار، را به یک شرکت می‌دهد، و :

 • نظارت‌کردن و بهینه‌سازی امنیت اطلاعات محیط کنونی در شرکت و شانس تطبیق دادن ساختار اطلاعات آن با ملزومات سازمان های قانونی
 • دسته‌بندی کردن منابع اطلاعاتی شرکت و شناسایی دارایی های اطلاعاتی ارزش‌مند
 • ایجاد کردن یک سیستم اعتماد تجاری که کاملا با قانون روسیه مطابقت دارد، شامل :
  • مقررات قانونی رازداری تجاری که به خوبی فرمول‌بندی شده اند و اسناد مرتبط که می‌توانند ریسک قانونی شرکت را در یک رخ‌داد امنیت اطلاعات کمینه کنند و اطمینان می‌دهند که شرکت می‌تواند اقدامات قانونی را در قبال بخش گناه‌کار انجام بدهد.
 • نظارت بر انتقال اطلاعات و حفاظت از داده های محرمانه شامل:
  • حفاظت در برابر افشا شدن داده های محرمانه
  • حراست از دارایی‌های ذهنی
  • جلوگیری از افشا شدن داده های شخصی
 • جلوگیری از دست‌رسی بدون مجوز به اطلاعات محرمانه
 • جلوگیری از ارتکاب جاسوسی صنعتی یا بی‌دقتی کارمندانی که با داده های سری کار می‌کنند

راهکارها براساس محصولات زیر می باشد:

یک راهکار نرم افزاری (سیستم DLP) برای نظارت بر جریان اطلاعات و حفاظت از اطلاعات محرمانه در مقابل نشت و توزیع فاقد مجوز، طراحی شده است.

یک محصول نرم افزاری که امنیت اطلاعات را برای ایستگاه های کاری ، رسانه های قابل حمل و دستگاه های موبایل ، فراهم می آورد که برای پیاده سازی سریع و مدیریت آسان طراحی گشته است.

یک محصول نرم افزاری که ممیزی اتوماتیک کد منبع را در نرم افزار تجاری سفارشی سازی شده ارائه نموده تا نقاط ضعف را شناسایی نماید.