شما اینجا هستید

سازمان های دولتی

Goverment Organizations

دولت و مراجع قانونی مسئولیت های بزرگی را ،نه تنها در قبال تصمیماتی که خودشان اتخاذ می‌کنند که در برابر حفظ امنیت پروژه های مهم دولتی و داده های شخصی شهروندان، برعهده دارند.
برپا کردن یک سیستم امنیتی فراگیر اولویتی مهم در ایجاد یک بستر IT ی با کیفیت در چنین سازمان هایی می‌باشد.
راه‌کار های InfoWatch ابزاری لازم‌الاجرا را برای سازمان های مدرن، که اهمیت استفاده از دست‌آورد های جدید و راه‌کار های IT برای مدیریت شهرت‌شان و حفاظت از داده های مهم در دنیای اطلاعات امروز را درک کرده‌اند، پیشنهاد می‌کنند.

راهکارها براساس محصولات زیر می باشد:

یک راهکار نرم افزاری (سیستم DLP) برای نظارت بر جریان اطلاعات و حفاظت از اطلاعات محرمانه در مقابل نشت و توزیع فاقد مجوز، طراحی شده است.

یک محصول نرم افزاری که امنیت اطلاعات را برای ایستگاه های کاری ، رسانه های قابل حمل و دستگاه های موبایل ، فراهم می آورد که برای پیاده سازی سریع و مدیریت آسان طراحی گشته است.