شما اینجا هستید

بانکداری و بخش مالی

Banking and Financial Sector

استفاده از راه‌کار های InfoWatch این اعتماد به‌نفس که داده های ارزش‌مند و محرمانه در امنیت به‌سر می‌برند و نیز هوش‌یاری و فهمی در گستره ی سیستم از همه ی جریان های اطلاعاتی داخلی و خارجی سازمان و کاهش در ریسک های کسب‌وکار، را به بانک ها و موسسات مالی می‌دهد.

راه‌کار های InfoWatch برای بانک‌داری و بخش مالی

داشتن سال‌ها تجربه ی کاری با شرکت های مالی پیشرو،‌InfoWatch را قادر ساخته است که راه‌کاری را ارایه بدهد که طبیعت مشخص و کلیه‌ی چالش های پیش روی صنعت را، درنظر بگیرد.به طور خاص یک دیتابیس فیلترکننده ی محتوا(CFD) ،که به صورت مستمر به‌روزرسانی می‌شود، برای بانک‌ها ایجاد شده است که سطوح بالایی از بهینه‌سازی را در یافتن داده های محرمانه‌ای که از بانک به بیرون فرستاده می‌شوند، فراهم می‌آورد.

CFD برای بانک‌ها شامل انتخاب های گسترده‌ای از عبارات و جملات مشخص برای عملیات های روزمره ی دپارتمان های بانک‌داری روسی و خارجی، می‌شود. در فرآیند ساخت آن، هم سیاست های امنیت داخلی به‌کار بسته شده توسط موسسات مالی و عملیات های ممیزی و هم استاندارد ها و توصیه های مربوط به کارکردن با داده های محرمانه، درنظر گرفته شده اند. به این ترتیب، استفاده از CFD نه تنها بانک‌ها را در محافظت کردن از داده‌ها در برابر کارمندان بی‌دقت یا فعالیت های داخلی، بلکه در برآوردن ملزومات قانونی هم، یاری می‌کند.

InfoWatch ، تغییرات در فرآیند ها و استاندارد های استفاده شده درصنعت بانک‌داری را پی‌گیری می‌کند و مرتبا به‌روزرسانی هایی را برای CFD ی بانک‌ها صادر می‌کند، به‌این صورت که محتوایی را برای کمک به شناسایی آخرین و پیچیده‌ترین اقدامات صورت گرفته برای پخش بدون مجوز داده‌های محرمانه را، اضافه می‌کند.

تکنولوژی "تحلیل‌گر الگو ‌ها" ی استفاده شده در ناظر ترافیک InfoWatch برای شناسایی کاراکتر های الفبایی- عددی در الگو های داده طراحی شده است و شناسایی فوق‌العاده موثر نمونه هایی که داده های شخصی و اطلاعات مالی را می‌فرستند، ممکن می‌سازد.افزون‌ بر ‌آن، این تکنولوژی می‌تواند به‌عنوان ابزاری ثانویه در شناسایی نمونه هایی از انتقال بدون مجوز اسناد داخلی که شامل داده های رسمی، که با الگویی خاص (مانند کد های کلاس‌بندی، عقود یا حساب ها در صورت شناسایی اعتبارنامه های بانکی و ....) طراحی شده اند، مورد استفاده قرار گیرد. این ‌راه‌کار به همراه تعدادی الگوی متنی از پیش تعریف شده، عرضه شده است که می تواند به عنوان پایه‌ای برای ایجاد سیاست های امنیتی، مورد استفاده قرار گیرد. این لیست شامل موارد زیر است:

  • شماره کارت های اعتباری
  • شماره گذرنامه ها
  • شماره تلفت ها
  • آدرس پست های الکترونیکی
  • کد های شناسایی بانکی(سوییفت)
  • کد های بین المللی شناسایی اوراق بهادار
  • کد های کلاس‌بندی ملی و ...

بیشتر درباره تکنولوژی های Infowatch

راهکارها براساس محصولات زیر می باشد:

یک راهکار نرم افزاری (سیستم DLP) برای نظارت بر جریان اطلاعات و حفاظت از اطلاعات محرمانه در مقابل نشت و توزیع فاقد مجوز، طراحی شده است.

یک محصول نرم افزاری که امنیت اطلاعات را برای ایستگاه های کاری ، رسانه های قابل حمل و دستگاه های موبایل ، فراهم می آورد که برای پیاده سازی سریع و مدیریت آسان طراحی گشته است.

یک محصول نرم افزاری که ممیزی اتوماتیک کد منبع را در نرم افزار تجاری سفارشی سازی شده ارائه نموده تا نقاط ضعف را شناسایی نماید.