شما اینجا هستید

بهینه‌سازی فرآیند کسب‌وکار

Business Process Optimization

راه‌کار های InfoWatch شما را یاری می‌کنند تا فرآیند های موثر کسب‌وکار و سیستم های امنیت اطلاعات یک‌پارچه را در کلیه ی بخش های کسب‌وکار خود، بسازید.
با استفاده از ابزارهایی که چگونگی امنیت داده و کانال هایی که داده از آن‌ها رد می‌شود را، تحلیل می‌کنند، قادر خواهیم بود که تصویری روشن از جریان های اطلاعاتی فرآیند های کسب‌وکار یک سازمان به‌دست بیاوریم و راه‌هایی ثانویه را برای فرستادن اطلاعات محرمانه شناسایی و از دست‌رسی بدون مجوز افراد نیز جلوگیری کنیم.

چرا این مهم است؟

در راستای بالا بردن راندمان، شرکت ها به‌دنبال ساختن یک مدل فرآیند کسب‌وکار می‌گردند،که به گونه‌ای ایده‌آل، بازتابی به‌قدر کافی واضح از ساختار سازمانی و تصویری گسترده از همه ی فرآیندهای کنونی فراهم خواهد کرد.

مدل به‌دست آمده ماده ی آشکاری را برای تحلیل دقیق کلیه ی اتفاقاتی که در شرکت می‌افتد، فراهم می‌کند، گلوگاه ها را در فعالیت های آن مشخص می‌کند، ریسک های نهان و هزینه ها را که بر اثر هم‌پوشانی بین عمل‌کرد ها و حوزه های پاسخ‌گویی، یا برعکس، بر اثر عدم توجه کافی به فرآیند های مهم کسب‌وکار، ایجاد شده اند ، مشخص می‌کند.

راهکارها براساس محصولات زیر می باشد:

یک راهکار نرم افزاری (سیستم DLP) برای نظارت بر جریان اطلاعات و حفاظت از اطلاعات محرمانه در مقابل نشت و توزیع فاقد مجوز، طراحی شده است.

یک محصول نرم افزاری که امنیت اطلاعات را برای ایستگاه های کاری ، رسانه های قابل حمل و دستگاه های موبایل ، فراهم می آورد که برای پیاده سازی سریع و مدیریت آسان طراحی گشته است.