شما اینجا هستید

قابليتهای نظارت بر ترافیک شبکه استاندارد اینفوواچ

Infowatch Traffic Monitor Standard Features

يك راه حل نرم افزاري براي نظارت و تحليل اطلاعات كه اجازه مي دهد كانالهاي اصلي را نظارت كنيد كه توسط آنها داده ها توزيع مي شوند و درزپيدا مي كنند.

  • نظارت ترافيك و فيلترينگ
  • تحليل و تصميمگيري
  • ذخيره سازي و تحليل گذشته نگر از داده ها

 

نظارت ترافيك و فيلترينگ

InfoWatch Traffic Monitor Standard در سطح دروازه ( gateway ) كارمي كند و ترافيك ارسال شده توسط پروتكلهاي SMTP ( سيستم پست الكترونيك شركت ) ، HTTP ( اينترنت ) و پيام فوري ( مانند ICQ ) را نظارت و فيلتر مي كند.

 

تحليل و تصميم گيري

راه حلهاي صنعتی

InfoWatch براساس تجربه طولاني كار با شركتها در بازارهاي عمودي مختلف ، بانكهاي اطلاعاتي فيلترينگ محتواي متعددي را توسعه داده است كه براي برآوردن نيازمنديهاي بخشهاي ويژه بازار مانند مالي ، نفت و گاز ، ارتباطات و بخشهاي ديگر بهينه مي شوند.

ابتدا ترافيك رديابي شده براساس صفات رسميش تحليل مي شود : فرستنده-گيرنده ، تاريخ و زمان ارسال ، نوع فايل. سپس محتواي فايل رديابي شده استخراج و تحليل مي شود.

محصول از هر دو فناوري واكنشي و فعال براي شناسايي اطلاعات محرمانه استفاده مي كند. فناوريهاي واكنشي شامل بررسي داده هايي كه با قالبهاي الگو مطابقت دارند ( شماره هاي تلفن ، شماره هاي گذرنامه ، جزئيات بانكي ، شماره هاي شناسايي ماليات و غيره ) و استفاده از اثرانگشتهاي ديجيتالي هستند ( در موقعيتي است كه مستندات مشخصي در بانك اطلاعاتي محصول وارد مي شوند و تمامي داده هايي كه شركت را ترك مي كنند براي درجه شباهت با اين مبناي مرجع بررسي مي شوند ).

تحليل محتواي فعال با استفاده از فناوري تحليل زباني منحصربفرد InfoWatch انجام مي شود كه لغات يا عبارات مشخصي را در اطلاعات جستجومي كند كه منتقل مي شوند و از بانكهاي اطلاعات استاندارد و ويژه صنعت لغات و عبارات بهمراه الگوريتمهايي براي محاسبه اينكه چگونه آنها بطورمكرر اتفاق مي افتند استفاده مي كند.

اين روش اجازه مي دهد نه تنها اطلاعاتي را كه طبقه بندي شده اند ، بلكه داده هاي جديد را از زماني كه ايجاد مي شوند بدون نياز به هر پيكربندي اضافي يا پردازش مقدماتي محافظت كنيد.

لطفا" توجه كنيد !
تركيب استاندارد نظارت ترافيك InfoWatch با Active Directory مايكروسافت شناسايي كاربر را براي پروتكلهاي انتقال داده مختلف امكانپذيرمي كند.

 

ذخيره سازي و تحليل گذشته نگر از داده ها

داده هاي رديابي شده در بايگاني متمركزبراي بيش از 90 روز ذخيره مي شوند. . استاندارد نظارت ترافيك InfoWatch اجازه پيگيري اقدامات انجام شده توسط كاركنان را باتوجه به داده هاي محرمانه و ايجاد گزارشهاي آماري مفصل مي دهد

مخزن مي تواند براي داده هاي مورد نياز بكمك صفات رسمي فايل رديابي شده ( فرستنده-گيرنده ، تاريخ و زمان ارسال وغيره ) ، صفات افزوده شده درطول پردازش تحليل متوا و محتويات خود فايل رديابي شده ( جستجوي كل متن ) جستجوشود.

سيستم گزارش گرافيكي يكپارچه ثبت واضح و دردسترسي از اقدامات كاركنان را باتوجه به اطلاعات ارائه مي كند. بنابراين ، براي مثال ، بكمك گزارشهاي باكاربرد اينترنت ، شناسايي نمونه هاي سوء استفاده منابع شركت ، يا جايي كه CV درطول زمان كار ارسال شده اند و پيگيري مواردي كه اطلاعات به سايتهاي رقبا فرستاده مي شود يا مطالعه مرورهاي پستهاي شركت كه كاركنان در بلاگها و جلسات داشتند امكانپذيراست.

محصول با 60 گزارش ازقبل تعريف شده تهيه مي شود كه توسط InfoWatch براساس مطالعه تجربيات مشتريان توسعه داده و اثبات شده اند كه در بررسي نقضهاي امنيت اطلاعات مفيدترين هستند. محصول نيز به متصديان امنيت اجازه ايجاد گزارشهاي خودشان را مي دهد.