شما اینجا هستید

نظارت بر ترافیک شبکه استاندارد

Infowatch Traffic Monitor Standard

راه حل نرم افزاري يكپارچه براي كسب و كارهاي با اندازه متوسط و شعب شركتهاي بزرگ ( با 300-50 كارمند ). راه حل براي نظارت و محافظت اطلاعات شركت از نشتها يا توزيع غيرمجاز طراحي مي شود.

  • نظارت داده هاي ارسال شده خارج شبكه شركت توسط پست الكترونيك ، اينترنت يا پيام فوري
  • تحليل داده هاي رديابي شده براي شناسايي اطلاعاتي كه شبكه شركت را بدون مجوز ترك كرده اند
  • ذخيره داده هاي تحليل شده براي انجام بررسيها و ايجاد گزارشهاي مفصل

هدف و مزايا

برای شرکت های بزرگ

InfoWatch Traffic Monitor Enterprise یک راهکار برای شرکت ها و بنگاه های بزرگ می باشد

تفاوت های نسخه standard و enterprise

InfoWatch Traffic Monitor Standard يك راه حل نرم افزاري است كه جريان اطلاعات شركت را نظارت مي كند كه بويژه توسعه داده شده تا نيازهاي كسب و كارهاي با اندازه متوسط را درنظربگيرد. محصول توسط محدوده وسيع عملكرد ، سهولت نصب و نگهداري و نسبت قيمت به كيفيتش كه براي كسب و كارهاي با اندازه متوسط ايده آل است متمايزمي شود.

InfoWatch Traffic Monitor Standard به شما اجازه مي دهد تا اطلاعات مفصل و قابل اطمينان درباره قابليتهاي ويژه اطلاعات اداره شركتتان بدست آوريد ، خطرات را پيش بيني كنيد و طرحي را براي حداقل كردن آنها تنظيم كنيد.

قابليتهاي كليدي

استاندارد نظارت ترافيك InfoWatch به شما اجازه مي دهد كانالهاي اصلي را كه توسط آنها داده ها درزپيدا مي كنند نظارت كنيد :

  • سيستم پست الكترونيك شركت ( SMTP )
  • اينترنت ( انتشار اطلاعات در وب سايتهاي متعدد ، پست الكترونيك وب ، شبكه هاي اجتماعي ، جلسات و غيره )
  • سيستم پيام فوري ( براي مثال ICQ ، بكمك پروتكل OSCAR ، بيش از 40 سرويس گيرنده پيام فوري )