شما اینجا هستید

محصولات اینفوواچ

Infowatch Products

راه کارهای نرم افزاری infowatch برای کنترل مدیریت دیتا های شرکت ها طراحی شده است و از آنها در برابر درز پیدا کردن و یا به اشتراک گذاری نامناسب محافظت می کند و خطرات مرتبط با ارسال اطلاعات را کاهش می دهد.

یک راهکار نرم افزاری (سیستم DLP) برای نظارت بر جریان اطلاعات و حفاظت از اطلاعات محرمانه در مقابل نشت و توزیع فاقد مجوز، طراحی شده است.

یک محصول نرم افزاری که امنیت اطلاعات را برای ایستگاه های کاری ، رسانه های قابل حمل و دستگاه های موبایل ، فراهم می آورد که برای پیاده سازی سریع و مدیریت آسان طراحی گشته است.

یک محصول نرم افزاری که ممیزی اتوماتیک کد منبع را در نرم افزار تجاری سفارشی سازی شده ارائه نموده تا نقاط ضعف را شناسایی نماید.