شما اینجا هستید

درباره اینفوواچ

About infowatch

InfoWatch یک گروه از شرکت های نو آور در زمینه فن آوری متمرکز بر توسعه و ارائه راهکارهای جامع نقاط پایانی و خدمات اختصاص داده شده به پیشگیری از دست دادن داده ، حفاظت از مالکیت معنوی، تجربه مشتری ، مدیریت اعتبار و همچنین مدیریت ریسک می باشد .
InfoWatch بیش از 50٪ از بازار روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع را در بخش امنیت اطلاعات شرکتی در اختیار دارد . همچنین InfoWatch نیز در غرب اروپا ، آسیا و خاور میانه مشغول فعالیت میباشد .

گروه infowatch متشکل از چهار شرکت در زمینه امنیت اطلاعات صنعتی می باشد : InfoWatch Ltd. (نرم افزار پیشگیری از نشت اطلاعات), Kribrum Ltd. (نظارت بر رسانه های اجتماعی و تجزیه و تحلیل با هدف مدیریت اعتبار آنلاین), EgoSecure GmbH (نرم افزار امنیتی end-point), و Appercut (نرم افزار کسب و کار تجزیه و تحلیل کد منبع).